Bogopa Street,
Central, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong