603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong