61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong