1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
Ndlovu Street,
Thokoza, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
Moleleki Street,
Moleleki, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
3518 Nkaki Street,
Thokoza, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong