2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
Moleleki Street,
Moleleki, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
Ndlovu Street,
Thokoza, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
3518 Nkaki Street,
Thokoza, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong