1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong