276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
309 Khumalo Street,
Goba Section, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
3518 Nkaki Street,
Thokoza, Katlehong