1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
309 Khumalo Street,
Goba Section, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
3518 Nkaki Street,
Thokoza, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong