1150 Am Hlongwane Street,
Ap Khumalo, Katlehong
2499 Mabuya Street,
Thokoza, Katlehong
Bogopa Street,
Central, Katlehong
61 Manzini Street,
Makula Section, Katlehong
13379 Chris Hani Drive,
Mandela Park, Katlehong
276 Seque Street,
Monaheng Section, Katlehong
3518 Nkaki Street,
Thokoza, Katlehong
Ndlovu Street,
Thokoza, Katlehong
Moleleki Street,
Moleleki, Katlehong
1335 Shilakwe Street,
Thokoza, Katlehong
603 Moseu Street,
Tsolo Section, Katlehong
1372 Nkabinde Street,
Administration Block, Katlehong
1 Dr PD Sekete Avenue,
Spruitview, Katlehong